Friday, August 19, 2016

Thank you in Philippines - Keru

Miss manuyag  ekaw Kai beautiful Ka og helpful Ka sa Tamaki School og nin dot Ka ayo imong drawing og good Kaayo  ka sa tanang Ka lebotan think you so match og kameng Tanan Kai thankful Kaayo as emong hard work.


Miss manuyag you are so beautiful and helpful to us and you are very Kind to all of us. We are very thankful for all your hard work to make the school look much better and beautiful with all the hard work. You have helped us do you have been the best at Tamaki School.

No comments: